Jest to stara informacja prasowa i informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne

Tutaj znajdziesz nasze najnowsze informacje prasowe

Kilka marek jest liderami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, certyfikując notebooki i komputery stacjonarne zgodnie z surowszymi kryteriami w TCO Certified, generation 8. Organizacje, które chcą kupować produkty IT będące w czołówce pod względem zrównoważonego rozwoju, mają teraz więcej możliwości wyboru.

TCO Certified, generation 8 została uruchomiona w grudniu 2018 roku. Nowe i zaktualizowane kryteria napędzają odpowiedzialność i przejrzystość w łańcuchu dostaw oraz wymagają, aby produkty IT były trwałe, możliwe do modernizacji i recyklingu, co umożliwia gospodarkę cyrkularną. Certyfikacja pomaga również organizacjom zakupowym przyczynić się do realizacji krajowych i globalnych celów zrównoważonego rozwoju.

"To nasz największy jak dotąd krok w kierunku zrównoważonego cyklu życia produktów IT. Kryteria zawarte w generation 8 są wszechstronne i wymagające, a marki, których produkty je spełniają, pokazują, że poważnie podchodzą do swoich ambicji w dziedzinie zrównoważonego rozwoju", mówi Sören Enholm, CEO w TCO Development, organizacji stojącej za TCO Certified.

Wiele problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem, z jakimi boryka się branża IT, jest związanych ze stosunkowo krótkim czasem życia produktów informatycznych oraz sposobem, w jaki są one traktowane po wyrzuceniu. Włączając kryteria zrównoważonego rozwoju do zamówień, organizacje mogą przyczynić się do rozwoju bardziej okrężnych rozwiązań.

"Jako nabywca możesz naprawdę wiele zmienić. Twoje wymagania mają bezpośredni wpływ na to, jak działa przemysł i mogą być motorem rozwoju bardziej zrównoważonych produktów na rynku", mówi Sören Enholm.

Dodaje, że stosowanie kompletnej certyfikacji jest łatwiejsze i ma większy wpływ niż opracowanie własnych kryteriów.

"TCO Certified zawiera zaktualizowane, obowiązujące kryteria, obejmujące cykl życia produktu IT oraz niezależną weryfikację, czy kryteria te są rzeczywiście spełniane. Oszczędza to zarówno czas, jak i zasoby organizacji dokonującej zakupów."

"Ponadto zmiany następują szybciej, gdy wiele organizacji stosuje ten sam zestaw kryteriów. Certyfikacja pomaga nabywcom na całym świecie wysyłać silne, zjednoczone przesłanie do branży IT" - podsumowuje Enholm.

Znajdź ponad 3.500 certyfikowanych produktów w Product Finder.

W kierunku zrównoważonych produktów informatycznych

Organizacją stojącą za certyfikatem zrównoważonego rozwoju TCO Certified jest TCO Development. Nasza wizja zakłada, że wszystkie produkty IT powinny mieć cykl życia zrównoważony pod względem ekologicznym i społecznym. Kryteria oparte na wiedzy naukowej i niezależna weryfikacja zgodności pomagają nam śledzić i przyspieszać postęp w miarę upływu czasu.

Kontakt

Dennis Svärd, kierownik ds. globalnego PR

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobile: +46 (0) 704 804 094