Oznakowania ekologiczne dają nabywcom łatwy sposób na uwzględnienie czynników zrównoważonego rozwoju w szerokiej gamie kategorii produktów. Jednak wielu nabywców zwraca uwagę na przeciążenie wyborem. Porównywanie oznakowań ekologicznych może być mylące. Istnieją jednak pewne podstawowe sposoby oceny, które z nich rzeczywiście dostarczają wiarygodnych, zweryfikowanych wyników.

1

Ten tekst jest częścią naszego najnowszego raportu Impacts and Insights: Navigating the Sustainable IT Revolution - The critical role of independent verification. Raport ten pomaga nabywcom na całym świecie dokładnie weryfikować społeczne i środowiskowe aspekty ich zakupów.

RAPORT DO POBRANIA

Zrównoważenie wielu priorytetów w zamówieniach IT jest wyzwaniem. Aby właściwie dobrać czynniki zrównoważonego rozwoju, trzeba określić własne kryteria, zapłacić za niezależną weryfikację zgodności i upewnić się, że produkty i fabryki spełniają kryteria i wykazują postępy w miarę upływu czasu. Jest to zadanie kompleksowej certyfikacji produktu lub oznakowania ekologicznego. Dlatego też, najlepsze praktyki w zakresie zrównoważonego zaopatrzenia zaczynają się od wyboru właściwego narzędzia.