TCO Certified i jego solidny system odpowiedzialności pomaga nabywcom bezpośrednio wpływać na branżę IT. Każdy certyfikowany produkt posiada zasoby, kontakty branżowe i doświadczenie niezbędne do weryfikacji i usprawnienia łańcucha dostaw IT. Każdego roku około 20 000 godzin poświęcanych jest na weryfikację roszczeń związanych z certyfikowanymi produktami, o które proszą nabywcy.

1

Ten tekst jest częścią naszego najnowszego raportu Impacts and Insights: Navigating the Sustainable IT Revolution - The critical role of independent verification. Raport ten pomaga nabywcom na całym świecie dokładnie weryfikować społeczne i środowiskowe aspekty ich zakupów.

RAPORT DO POBRANIA

Jak to wszystko działa? Zanim produkt IT zostanie certyfikowany, globalny zespół akredytowanych ekspertów weryfikuje aspekty środowiskowe i społeczne w fabrykach i produktach, a także wydajność produktu. Weryfikatorzy specjalizują się w konkretnych dziedzinach, takich jak toksykologia, ocena środowiskowa, odpowiedzialność społeczna łańcucha dostaw, ergonomia wzroku i bezpieczeństwo produktu.

Żaden pojedynczy podmiot nie powinien być w stanie stwierdzić, że produkt spełnia wszystkie wymagania. Dlatego też, przed wydaniem certyfikatu dla dowolnego produktu IT, TCO Certified wymaga podpisu dwóch stron: niezależnej, akredytowanej organizacji weryfikującej, która podpisuje raport z weryfikacji zgodności (VOC) oraz jednostki certyfikującej (TCO Development).

1

32 fabryki

zostały usunięte z listy TCO Certified Accepted Factory List i nie mogą już produkować certyfikowanych produktów.