Zespoły zakupowe są coraz bardziej odpowiedzialne za zapewnienie zgodności produktów z odpowiednimi przepisami i polityką zrównoważonego rozwoju swojej organizacji. Zarówno kierownictwo wyższego szczebla, jak i interesariusze oczekują, że zrównoważone zakupy IT będą sprawdzalne, mierzalne i poparte dowodami.