Zespoły zakupowe są w coraz większym stopniu odpowiedzialne za zapewnienie zgodności produktów z odpowiednimi przepisami i polityką zrównoważonego rozwoju swojej organizacji. Zarówno kierownictwo wyższego szczebla, jak i interesariusze oczekują, że zrównoważone zakupy IT będą możliwe do zweryfikowania, mierzalne i poparte dowodami.

1

Ten tekst jest częścią naszego najnowszego raportu Impacts and Insights: Navigating the Sustainable IT Revolution - The critical role of independent verification. Raport ten pomaga nabywcom na całym świecie dokładnie weryfikować społeczne i środowiskowe aspekty ich zakupów.

RAPORT DO POBRANIA

Organizacje sektora prywatnego i publicznego, które stawiają sobie za cel zrównoważony rozwój, są poddawane wyższym standardom dowodowym, a zamówienia publiczne nie są tu wyjątkiem. Dlatego obniżenie ryzyka fałszywych roszczeń, "greenwash" i "bluewash" ma zasadnicze znaczenie.

Nabywcy od dawna byli proszeni o poleganie na własnych deklaracjach, ale nowe standardy przejrzystości i odpowiedzialności zmuszają ich do głębszej analizy. Nowe wytyczne dotyczące zamówień, wewnętrzne cele kierownictwa i oczekiwania interesariuszy - wszystko to składa się na zwiększoną odpowiedzialność za dokładne raportowanie wpływu związanego z zamówieniami. Oznacza to równoważenie kilku priorytetów jednocześnie: redukcja kosztów, wydajność produktu, ocena dostawców, wpływ na społeczeństwo, możliwość naprawy, możliwość modernizacji i ponownego użycia to tylko niektóre przykłady.

Ryzyko związane z poleganiem na niezweryfikowanych oświadczeniach dotyczących zrównoważonego rozwoju jest realne. W niektórych przypadkach zaobserwowaliśmy, ż e fabryki deklarujące 60-godzinny tydzień pracy w rzeczywistości mają czas pracy znacznie przekraczający 80 godzin. W innych przypadkach audyty w fabrykach deklarujących zapewnienie odpowiednich wyjść ewakuacyjnych ujawniły, ż e niektóre wyjścia są zablokowane lub zamknięte. Odkryliśmy również niedokładne informacje dotyczące żywotności baterii podane w specyfikacjach produktów dla notebooków. Po przeprowadzeniu niezależnych testów okazało się, że pojemność jest znacznie niższa niż deklarowana przez właściciela marki. Jest oczywiste, że gdy na