Nasza inicjatywa TCO Certified Edge , E-waste Compensated otrzymała prestiżową nagrodę Sustainable Purchasing Leadership Council (SPLC) Supplier Leadership Award za rok 2020.

SPLC jest organizacją non-profit, której misją jest wspieranie i wyróżnianie liderów w dziedzinie zakupów, którzy przyspieszają przejście do dostatniej i zrównoważonej przyszłości. Członkowie SPLC napędzają zrównoważony rozwój poprzez swoje praktyki zakupowe i reprezentują ponad 300 miliardów dolarów siły nabywczej. Każdego roku SPLC wyróżnia wybitne osiągnięcia, które wspierają tę misję.

E-odpady stanowią ogromny problem dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Jeśli nie są traktowane w odpowiedzialny sposób, substancje niebezpieczne mogą być uwalniane do środowiska i potencjalnie trafiać do naszej żywności i wody.

Organizacje zakupowe mają teraz możliwość wzięcia odpowiedzialności za generowane przez siebie e-odpady. Kupując produkt IT certyfikowany zgodnie z kryterium TCO Certified Edge , E-waste Compensated, uruchamia się proces, w którym równoważna ilość e-odpadów jest zbierana w kraju, w którym brakuje bezpiecznych systemów recyklingu. W ten sposób chroni się środowisko i zagrożone społeczności przed niebezpiecznymi substancjami, a na miejscu powstają uczc