TCO Certified zrewolucjonizowała stosowanie substancji chemicznych w certyfikowanych produktach IT, ustanawiając wiodącą w biznesie listę bezpieczniejszych alternatyw. Teraz, w 2021 roku, strona TCO Certified Accepted Substance List zostanie rozszerzona o chemikalia procesowe stosowane w produkcji produktów IT chroniące pracowników w łańcuchu dostaw.

Obecnie w użyciu jest 352 000 substancji chemicznych i ich mieszanin, a szacuje się, że dziesiątki tysięcy z nich są wykorzystywane w produktach IT.

"Podczas naszych blisko 30 lat w zrównoważonym IT widzieliśmy, że zakazanie tego, co złe, nie wystarczy. Łatwo zamienia się to w grę w kotka i myszkę, gdzie to, co jest ograniczone, zostaje zastąpione przez coś innego - co może być równie szkodliwe lub gorsze. Prawodawstwo pozostaje w tyle, więc trzeba być o krok przed nim. I tu właśnie wkraczamy my" - mówi Sören Enholm, CEO z TCO Development, organizacji stojącej za TCO Certified, wiodącym na świecie certyfikatem zrównoważonego rozwoju dla produktów IT.

Substancje niebezpieczne stosowane w produktach IT, jak również przy ich produkcji, stanowią szerokie spektrum zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Według globalnego raportu ONZ z sierpnia 2018 r., obejmującego wszystkie branże, co 15 sekund jeden pracownik umiera z powodu narażenia na substancje niebezpieczne.

"Dzięki naszej stronie TCO Certified Accepted Substance List utrzymujemy niebezpieczne chemikalia z dala od środowiska, a dodając teraz do listy chemikalia procesowe, oferujemy rozwiązanie chroniące pracowników wytwarzających certyfikowane produkty." kontynuuje Sören Enholm.

Ocena substancji przed ich użyciem jest jedynym bezpiecznym rozwiązaniem. Dzięki stronie TCO Certified Accepted Substance List , substancja chemiczna jest uważana za substancję wysokiego ryzyka, dopóki nie zostanie udowodnione, że jest inaczej. TCO Certified Accepted Substance List jest dynamiczna i wymienione substancje mogą być ponownie ocenione w świetle nowych odkryć naukowych.

"TCO Certified Accepted Substance List to nasz wkład zarówno w przemysł, jak i w całe społeczeństwo, ponieważ lista jest publiczna i dostępna dla każdego, niezależnie od branży czy obszaru produktu." podsumowuje Sören Enholm.

Więcej na temat TCO Certified Accepted Substance List w raporcie Impacts and Insights: Navigating the Sustainable IT Revolution.

W kierunku zrównoważonych produktów informatycznych

Organizacją stojącą za certyfikacją zrównoważonego rozwoju TCO Certified jest TCO Development. Nasza wizja zakłada, że wszystkie produkty IT powinny mieć zrównoważony pod względem środowiskowym i społecznym cykl życia. Kryteria oparte na nauce i niezależna weryfikacja zgodności pomagają nam śledzić i przyspieszać postęp w czasie.

Kontakt

Dennis Svärd, Global PR Manager

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobile: +46 (0) 704 804 094