We wtorek 9 maja Sustainable Purchasing Leadership Council wręczyła TCO Development nagrodę Outstanding Case Study Award. Studium przypadku przedstawiło osiągnięcia w zakresie poprawy odpowiedzialności społecznej w łańcuchu dostaw produkcji IT, w którym wytwarzane są certyfikowane produkty, ułatwiając nabywcom IT dokonywanie bardziej zrównoważonych wyborów.

Wręczane podczas corocznego szczytu SPLC w Denver, Colorado, nagrody są wyróżnieniem dla organizacji za ich przywództwo w ruchu zrównoważonych zakupów, rosnącym trendzie, w którym organizacje wykorzystują swoją siłę nabywczą, aby rozwijać długoterminowe zdrowie i żywotność społeczeństwa, gospodarki i planety.

"Zwycięzcy tych Nagród każdy z nich wykazał swoje zaangażowanie w przywództwo w zrównoważonych zakupach", mówi SPLC Executive Director Jason Pearson. "Reprezentują oni konstruktywny cykl innowacji, który zdefiniuje globalny rynek jutra".

Studium przypadku rozpoznaje badanie z 2016 r. mające na celu ocenę postępów w zakresie społecznie odpowiedzialnej produkcji w miejscach, w których powstają produkty TCO Certified . Wyniki wskazują na znaczną poprawę w zakresie zgodności z kodeksem postępowania, w tym zmniejszenie niezgodności w zakresie pracy przymusowej, wolności zrzeszania się oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Pełne wyniki zostały opublikowane w raporcie, Impacts and Insights.

Raport do pobrania
Webinar on-demand

O Sustainable Purchasing Leadership Council:

Założona w 2013 roku Sustainable Purchasing Leadership Council zwołuje nabywców, dostawców i rzeczników interesu publicznego w celu opracowania programów, które upraszczają i standaryzują zrównoważone działania zakupowe dużych organizacji. Rada szybko przyciągnęła, z różnych sektorów i regionów, ponad 180 członków z ponad 200 miliardami dolarów zbiorowej siły nabywczej. W 2015 roku SPLC wydała Guidance for Leadership in Sustainable Purchasing v1.0, który został nazwany "najbardziej kompleksową literaturą do tej pory" na temat zrównoważonych zakupów. Setki organizacji korzystają obecnie z Guidance, zasobów i internetowej społeczności praktyki SPLC, aby stworzyć strategiczne programy zrównoważonych zakupów lub wzmocnić istniejące.

www.sustainablepurchasing.org