Zrównoważony rozwój i zrównoważone zamówienia nie są już niszowymi interesami, ale koniecznością dla każdej organizacji, zarówno dużej, małej, publicznej, jak i prywatnej. Używając odpowiedniego narzędzia, nabywcy mogą dotrzeć ze swoim głosem głęboko do łańcucha dostaw, mówią Clare Hobby i Barton Finn z naszego zespołu wsparcia nabywców.

Dojrzałość rośnie, a wiele organizacji zakupowych zwiększa obecnie skalę swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i przechodzi od skupiania się na szczegółach, takich jak efektywność energetyczna, do zajmowania się bardziej złożonymi kwestiami.

Patrząc na trendy na rok 2022, Barton Finn odnotowało kilka gorących tematów:

"Organizacje zaczynają zdawać sobie sprawę, że dłuższe użytkowanie produktów jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie mogą zrobić w celu zmniejszenia wpływu na klimat i inne czynniki zrównoważonego rozwoju. Widziałem kilka interesujących przykładów organizacji kupujących duże ilości używanych aktywów. Innym obszarem zainteresowania są warunki pracy w łańcuchu dostaw, gdzie obserwujemy, że nabywcy starają się uzyskać większą przejrzystość i wpływać na łańcuchy dostaw.

"Jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych, więcej organizacji przekłada obecnie zobowiązania podjęte na poziomie globalnym na swoją politykę zakupową."