W drugim z naszej serii 2016 Sustainable IT webinar , przyglądamy się bliżej praktykom zrównoważonych zamówień IT, koncentrując się na tym, jak określić i zweryfikować, że kupowane produkty są wykonane w społecznie odpowiedzialnych warunkach. Naszymi prelegentami byli Kristian Hemström, ekspert w zakresie opracowywania wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju w zamówieniach publicznych w Radzie Okręgu Sztokholm oraz Niclas Rydell, Director, TCO Certified w TCO Development.

Niniejsza strona webinar zawiera praktyczne porady i najlepsze praktyki dla nabywców, którzy starają się włączyć kryteria zrównoważonego rozwoju jako część programu zakupów IT. Omawiamy również sposób weryfikacji, czy kupowane produkty rzeczywiście spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju - ile można zrobić samemu? Jakie wsparcie w zakresie weryfikacji jest wbudowane w programy takie jak TCO Certified?

Kristian Hemström z Rady Okręgu Sztokholm i Niclas Rydell z TCO Development poprowadzą Cię przez praktyczne podejście do pracy z tymi zagadnieniami w ramach strategii zrównoważonego zakupu IT.