W latach 2012-2017 H&M IT pracowało nad zmniejszeniem o połowę wpływu IT na środowisko, podczas gdy wielkość organizacji - pod względem liczby sklepów - miała się mniej więcej podwoić w tym samym okresie.

Możliwość pokazania, że decoupling jest możliwy, nawet w okresie silnego wzrostu, była ważna dla H&M. Praca z IT i ograniczanie wpływu na środowisko to skomplikowana sprawa. Kompetencje, poczucie zaangażowania, budżet i wyraźne przywództwo były wymagane, aby wysiłki dla H&M zakończyły się sukcesem.

Zaprosiliśmy H&M do opowiedzenia o swojej pracy w ramach inicjatywy zrównoważonego rozwoju "Double Sales - Half Impact". Sesja daje głębokie spojrzenie na projekt, aby przyjrzeć się bliżej wpływowi inicjatywy na organizację, jak również wnioskom wyciągniętym przez H&M.

Po sesji odbyła się dyskusja pomiędzy H&M i TCO Development skupiająca się na wpływie zrównoważonego rozwoju na produkty IT oraz na tym, co może zrobić Twoja organizacja. Zostaniesz również zaproszony do zadawania pytań.

Czy pracujesz nad zrównoważoną zmianą w swojej organizacji? Czy masz wpływ na decyzje dotyczące zamówień publicznych? Czy masz do odegrania rolę w zrównoważonych rozwiązaniach IT? Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie "Double Sales - Half Impact"?

Mówcy

1