Smartfony od dawna są powiązane z wieloma poważnymi problemami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, ale zainteresowanie bardziej zrównoważonymi urządzeniami rośnie. Prym w tym zakresie wiodą wschodzące marki.

Chociaż wydaje się, że sprzedaż nowych smartfonów spowolniła na początku 2022 roku z powodu np. niedoborów komponentów i globalnej niepewności, to nadal na całym świecie sprzedaje się ponad miliard smartfonów rocznie. Jednym z powodów tak dużej sprzedaży jest fakt, że smartfony są często wymieniane. W grudniu ubiegłego roku Deloitte oszacował, że spodziewana całkowita ilość smartfonów w użyciu do końca 2022 roku (4,5 miliarda) wygeneruje w tym roku 146 milionów ton emisji gazów cieplarnianych. Alarmujące 83 procent tych emisji będzie pochodzić z produkcji, wysyłki i pierwszego roku użytkowania 1,4 miliarda nowych smartfonów, które zostaną sprzedane w 2022 roku.

TCO DevelopmentOrganizacja stojąca za TCO Certified - wiodącym na świecie certyfikatem zrównoważonego rozwoju dla produktów IT, zauważyła ostatnio większe zapotrzebowanie na bardziej zrównoważone smartfony.

"Rośnie zapotrzebowanie nabywców na bardziej zrównoważone smartfony, a wśród marek smartfonów widać również większe zainteresowanie inwestowaniem w zrównoważony rozwój, co sprawia, że przyszłość wygląda nieco jaśniej. To właśnie wschodzące marki wiodą prym w kierunku bardziej zrównoważonych smartfonów" - mówi Sören Enholm, CEO z TCO Development.

W zeszłym roku Fairphone 4 5G uzyskał certyfikat według TCO Certified. W tym roku w ślad za nim poszedł Realme GT2 Pro. W sumie istnieją obecnie trzy modele certyfikowane zgodnie z TCO Certified. Kryteria w TCO Certified obejmują zarówno odpowiedzialność środowiskową, jak i społeczną w łańcuchu dostaw i w całym cyklu życia produktu, w tym substancje niebezpieczne, cyrkularność, społecznie odpowiedzialną produkcję, produkcję odpowiedzialną za środowisko i inne.

TCO Certified pomaga wprowadzić głos nabywcy bezpośrednio do łańcucha dostaw IT, gdzie znajduje się większość wpływów smartfonu na zrównoważony rozwój w całym okresie jego użytkowania. Kryteria zostały opracowane w taki sposób, aby stymulować zmiany tam, gdzie mają one największe znaczenie. Szeroki wybór certyfikowanych modeli produktów znanych marek sprawia, że jest to certyfikat z wyboru dla nabywców, którzy chcą odpowiedzialnie wybierać produkty IT.

W kierunku zrównoważonych produktów informatycznych

Organizacją stojącą za certyfikacją zrównoważonego rozwoju TCO Certified jest TCO Development. Nasza wizja zakłada, że wszystkie produkty IT powinny mieć zrównoważony pod względem środowiskowym i społecznym cykl życia. Kryteria oparte na nauce i niezależna weryfikacja zgodności pomagają nam śledzić i przyspieszać postęp w czasie.

Kontakt

Dennis Svärd, Global PR Manager

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobile: +46 (0) 704 804 094