Ponad 20 organizacji połączyło się w globalnej inicjatywie, której celem jest rozwiązanie problemów społecznych i środowiskowych związanych z elektroniką. Circular Electronics Initiative ma na celu zachęcenie organizacji i konsumentów do bardziej odpowiedzialnego podejścia do używanych przez nich dóbr elektronicznych. Jednym z podstawowych działań inicjatywy jest coroczne wydarzenie #CircularElectronicsDay.

" #CircularElectronicsDay działa już od kilku lat i przyciąga wiele uwagi, a my czujemy, że można zrobić więcej. To nie jest kwestia tylko jednego dnia w roku, ale coś, o czym powinniśmy nadal rozmawiać. Dlatego właśnie stworzyliśmy tę inicjatywę", wyjaśnia Andreas Nobell, kierownik ds. rozwoju w TCO Development, jednej z organizacji założycielskich.

Obecny, liniowy sposób produkcji i konsumpcji produktów rujnuje delikatne ekosystemy, powodując utratę cennych zasobów naturalnych i surowców krytycznych. W gospodarce cyrkularnej zasoby są traktowane w sposób bardziej odpowiedzialny. Celem inicjatywy Circular Electronics Initiative jest budowanie świadomości wokół potrzeby wydłużenia życia produktów elektronicznych i większej recyrkulacji wszystkich materiałów przy jednoczesnej minimalizacji odpadów.

"Zasoby na naszej planecie są ograniczone i musimy wziąć za nie odpowiedzial