Sztokholm, dnia 1 grudnia 2021 r.

Dziś rusza serwis TCO Certified generation 9 , który stanowi kolejny, znaczący krok w kierunku bardziej zrównoważonych produktów IT. Nabywcy produktów IT uzyskują dostęp do szerokiej gamy certyfikowanych komputerów, monitorów i innych produktów - sprawdzonych pod kątem zgodności z bardziej rygorystycznymi kryteriami dotyczącymi społecznej ansvarsfull produkcji, cyrkularności i bezpieczniejszych substancji chemicznych.

Dzisiejsze uruchomienie strony TCO Certified, generation 9 intensyfikuje globalne wysiłki na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności i przejrzystości w łańcuchach dostaw IT. Zaktualizowane kryteria zrównoważonego rozwoju pomagają organizacjom zakupowym wybrać najbardziej odpowiedzialnie zaprojektowane i wyprodukowane modele produktów, zweryfikowane przez niezależnych ekspertów.

"Podążanie w kierunku przyszłości, w której produkty IT są naprawdę zrównoważone, wymaga ciągłego doskonalenia. TCO Certified, generation 9 zajmuje się niektórymi z dzisiejszych najbardziej kluczowych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Nabywcy zyskują większy wpływ na łańcuch dostaw i mogą udowodnić swój wpływ" - mówi Sören Enholm, CEO z TCO Development, organizacji stojącej za TCO Certified.

TCO Certified, generation 9 pochodzi z nowymi wskaźnikami zrównoważonego rozwoju (SPI). Dane są zbierane i weryfikowane przez niezależnych ekspertów, co zmniejsza ryzyko "greenwash". Wskaźniki SPI pomagają również organizacjom podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące zakupów i mierzyć rzeczywisty wpływ produktów IT na zrównoważony rozwój.

Zaktualizowane kryteria odpowiedzialności społecznej wymagają przejrzystości co do tego, z jakich poddostawców korzystają producenci, pozwalając organizacjom zakupowym na dotarcie ze swoim głosem dalej w łańcuchu dostaw. Kryteria dotyczące bezpieczniejszych chemikaliów zostały rozszerzone i obejmują również chemikalia procesowe. Pomaga to nabywcom chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

StronaGeneration 9 opiera się na postępach poprzednich generacji, umożliwiając tworzenie rozwiązań informatycznych o obiegu zamkniętym, teraz z bardziej ambitnymi kryteriami mającymi na celu przedłużenie życia produktów informatycznych i zmniejszenie ilości odpadów elektronicznych.

"Nabywcy określający TCO Certified w zamówieniach uzyskują dostęp do zupełnie nowych sposobów wpływania na swoje łańcuchy dostaw, a wpływ jest wymierny. Coraz więcej nabywców domaga się produktów IT wytwarzanych w sposób zrównoważony i już teraz widzimy duże zainteresowanie TCO Certified, generation 9," podsumowuje Sören Enholm.

Pierwsze certyfikowane produkty zostaną zaprezentowane podczas dzisiejszego wydarzenia cyfrowego, a ich lista znajduje się na stronie TCO Development Product Finder.

TCO Certified, pokolenie 9

W kierunku zrównoważonych produktów informatycznych

Organizacją stojącą za certyfikatem zrównoważonego rozwoju TCO Certified jest TCO Development. Nasza wizja zakłada, że wszystkie produkty IT powinny mieć zrównoważony pod względem środowiskowym i społecznym cykl życia. Kryteria oparte na nauce i niezależna weryfikacja zgodności pomagają nam śledzić i przyspieszać postęp w czasie.

Kontakt

Dennis Svärd, kierownik ds. globalnego PR

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobile: +46 (0) 704 804 094