- Kategorie produktów

Dla bardziej zrównoważonych produktów IT w biurach i centrach danych

StronaTCO Certified jest dostępna dla 11 kategorii produktów. Szereg kryteriów jest wspólnych dla wszystkich produktów, a w stosownych przypadkach dodano kryteria specyficzne dla danego produktu.

1
Displays
1
Notebooks
1
Tablets
1
Smartphones
1
Desktops
1
All-in-One PCs
1
Projectors
1