Opowieść o TCO Certified

TCO Certified jest wiodącym na świecie certyfikatem zrównoważonego rozwoju dla produktów IT. Obejmuje on kompleksowy system aktualnych kryteriów, niezależną weryfikację oraz ustrukturyzowany system ciągłego doskonalenia w celu wprowadzenia rzeczywistych i trwałych zmian.

Nasza historia rozpoczęła się ponad 30 lat temu, kiedy wprowadziliśmy pierwszy na świecie globalny certyfikat dla produktów IT, skupiający się na zużyciu energii i emisji, który obejmował energooszczędny tryb uśpienia dla monitorów komputerowych. Od tego czasu TCO Certified ewoluował i obecnie jest jedynym na świecie globalnym certyfikatem zrównoważonego rozwoju dla produktów IT. Obecnie certyfikacja obejmuje szeroki zestaw kryteriów obejmujących łańcuch dostaw i pełny cykl życia produktu. Obszary kryteriów obejmują substancje niebezpieczne, cyrkularność, produkcję odpowiedzialną społecznie, produkcję odpowiedzialną środowiskowo i wiele innych.

Kryteria zawarte na stronie TCO Certified wykraczają poza przepisy i normy branżowe, stanowiąc wyzwanie dla branży IT i stymulując postęp. Co trzy lata opracowywana jest nowa generacja zaktualizowanych kryteriów i metod weryfikacji, aby wprowadzać stopniowe zmiany i promować zrównoważony rozwój tam, gdzie ma to największe znaczenie.

TCO Certified to narzędzie, które umożliwia podjęcie nowych kroków w kierunku przyszłości, w której wszystkie produkty IT będą miały zrównoważony cykl życia. Popyt na certyfikowane produkty ze strony nabywców jest główną siłą napędową tej zmiany. Tutaj można dowiedzieć się więcej o historii TCO Certified i o tym, jak możemy wspólnie pracować na rzecz zrównoważonych produktów IT.

Od bezpieczeństwa do zrównoważonego rozwoju - ewolucja TCO Certified

Od bezpieczeństwa do zrównoważonego rozwoju - ewolucja TCO Certified
1992
TCO'92 - pierwszy na świecie globalny certyfikat dla produktów IT, skupiający się na aspektach środowiskowych i zdrowotnych
1

Wyświetlacze komputerowe nie są energooszczędne, a emisje powodują problemy zdrowotne, takie jak bóle głowy. Nie istnieje żaden system regulujący te kwestie ani pomagający użytkownikom w wyborze bezpieczniejszych produktów.

1995