Czy potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu strategii zrównoważonego zaopatrzenia? Obejrzyj stronę webinar on-demand , aby dowiedzieć się więcej o wyzwaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem w branży IT i odpowiadających im rozwiązaniach w całym cyklu życia produktów IT, a także o tym, jak można wprowadzić pozytywne zmiany poprzez strategiczne i zrównoważone zamówienia.

Ta strona webinar jest wynikiem współpracy pomiędzy TCO Development i Sustainable Electronics Recycling International (SERI), przy ogromnym wsparciu eksperta w dziedzinie zrównoważonego i cyrkularnego IT, Michaela Buchanana z Australii.

W porządku obrad:

  • Przedstawienie istniejących zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju i rozwiązań związanych z produktami IT w ich cyklu życia.
  • Dlaczego etapy projektowania i produkcji są krytycznie ważne, aby produkty IT były bardziej zrównoważone.
  • Dlaczego odpowiedzialne zarządzanie zużytymi produktami IT jest niezwykle istotne dla zrównoważonego rozwoju IT i spowolnienia wzrostu ilości e-odpadów.
  • Jak praktyka zamówień publicznych może pomóc organizacji w zmniejszeniu ryzyka w zamówieniach IT do końca życia.

Oglądaj on-demand