Vi måste integrera det stora paradigmskiftet mot en cirkulär ekonomi inte bara i vårt arbetsliv utan även i vårt privatliv.

SDG, GPP, ESG, CSR etc. ... det finns så många förkortningar att använda och komma ihåg att vi blir yrvakna. Låt oss inte glömma en sak: Det är precis de instrument som vi behöver för att överhuvudtaget möjliggöra vår överlevnad på planeten jorden.

1
Blogg av: