När det gäller kemikaliesäkerhet är den vanligaste strategin att förbjuda kemikalier som är kända för att vara farliga. Tyvärr är detta en ineffektiv metod som inte leder någonstans. Det är dags att bli proaktiv när det gäller kemikalier och se till att endast godkända ämnen får användas.

Stephen Fuller
Blogg av:
Stephen Fuller