Vi har pratat med Parul Sharma. CEO akademin för mänskliga rättigheter i näringslivet, Sverige, om statusen för mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter i leverantörskedjan. Parul kommer också att vara moderator för det digitala lanseringsevenemanget för TCO Certified, generation 9 den 1 december – där hon ska dela med sig av sina insikter om socialt ansvar Frågor.

Gabriella Mellstrand
Blogg av:
Gabriella Mellstrand

Global marknadsföring & kommunikation Director

Vad kan ni berätta för oss om statusen för mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter i leveranskedjan?

Världens leverantörskedjor drabbas hårt av den globala covid-19-pandemin. Dessutom hotar hotet mot folkhälsan, de ekonomiska och sociala störningarna miljontals arbetstagares långsiktiga försörjning. De flesta som är sårbara för pandemins värsta effekter är de miljontals arbetstagare som ligger längre ner i leverantörskedjan, ofta kvinnor och primärvårdare i sina familjer och redan marginaliserade samhällen. Dessa arbetstagare är integrerade i den globala ekonomin, och en stor del av d