Hållbara inköp av IT-produkter ökar i Polen: proaktiva inköpare vidtar åtgärder för att ta hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter när de köper datorer och annan IT-utrustning. Detta har inte alltid varit fallet. 

Jag talade med Ewa Ropka, biträdande Director vid Polens centrum för offentlig upphandling för rättsväsendet, om deras erfarenheter och beslut att använda TCO Certified vid upphandling.

Dmytro Kapotia
Blogg av:
Dmytro Kapotia

Europa

Hur hållbar är den offentliga upphandlingen i Polen för närvarande?