Impacts and Insights är vår rapportserie som vi har utvecklat för att dela med oss av våra insikter, kunskaper och effekter till dig. Vi anser att det är viktigt att sätta TCO Certified i ett större sammanhang och klargöra att era krav har stor betydelse för att göra IT-produkter och IT-industrin mer hållbara, och våra rapporter är ett sätt att göra detta.

Sören Enholm
Blogg av:
Sören Enholm

CEO

I vår rapport Impacts and Insights: Circular IT Management in Practice har vi gjort en djupdykning i cirkularitet. Vad innebär detta egentligen för IT-produkter - och hur kan den cirkulära ekonomin implementeras på plats när du upphandlar och använder IT-produkter? Vad står i vägen för cirkulär ekonomi och hur kan dessa hinder undanröjas?

För att besvara dessa frågor har vi talat med experter på området (inklusive våra egna), intervjuat personer som arbetar i frontlinjen med cirkulär upphandling och kollat upp några IT-varumärken för att få en ögonblicksbild av hur övergången går.

Det gläder mig mycket att se det stora intresset för rapporten och uppmaningen till mer cirkulär IT-praxis. Vi har haft över 600 deltagare under våra två webbseminarier. Rapporten har hittills laddats ner mer än 1 000 gånger. Intresset har spridits över hela världen, med nedladdningar från flera länder över hela världen.

Genom denna rapport har vi talat med tusentals inköpare om cirkulär hantering av IT-produkter. Jag hoppas att ni alla kommer att ansluta er till de upphandlare över hela världen som genom att välja att fråga efter TCO Certified hjälper till att ge miljontals mer hållbara produkter till slutanvändarna!