Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att nå miljö- och klimatmålen i EU. Tyvärr går många möjligheter förlorade när det inte finns någon drivande miljö krav . Oberoende hållbarhetsmärkningar är en lösning på detta, men det behövs en tydligare styrning så att de kan användas vid offentlig upphandling i alla länder. EU kan göra bättre ifrån sig!

Sören Enholm
Blogg av:
Sören Enholm

Tidigare publicerad i Aktuell Hållbarhet

Varje år spenderar offentliga myndigheter i EU omkring 2 biljoner euro på inköp av tjänster, arbeten och varor. IT-produkter, en kategori som är kopplad till ett antal hållbarhetsfrågor, utgör en betydande del av denna summa. Mer än femtio miljoner ton elavfall genereras globalt varje år, vilket motsvarar vikten av nästan 4 500 Eiffeltorn. En stor del av detta hamnar på soptippar, vilket orsakar föroreningar, risker för människors hälsa och förlust av värdefulla ändliga resurser. Den offentliga upphandlingens köpkraft är stor, och dess förmåga att driva olika industrier i en hållbar riktning bör inte underskattas.

Det är dock inte lätt att driva hållbarhet krav i upphandlingar, och det gäller särskilt när det gäller IT-produkter. krav måste ständigt uppdateras och skärpas för att hålla sig uppdaterad med nya hållbarhetsutmaningar och teknisk utveckling. Dessutom krävs stora resurser och en expertkunskaper för att kontrollera att krav följs, initialt och fortlöpande. Det är här som oberoende miljömärkningar och hållbarhetscertifieringar kan vara till hjälp. Men det nuvarande EU-direktivet för offentlig upphandling gör det svårt för upphandlande organisationer att fullt ut dra nytta av hållbarhets krav i en hållbarhetsmärkning, och av den kontinuerliga, oberoende uppföljning av krav efterlevnaden som ingår.

Det som är problematiskt med det nuvarande direktivet är att det lämnar för mycket utrymme för tolkning, vilket leder till en situation där myndigheter i olika länder har olika syn på vad som är möjligt. Om Europaparlamentet verkligen vill använda offentlig upphandling som ett verktyg för att främja hållbar utveckling måste tolkningsutrymmet minskas och avsikten förtydligas så att användningen av oberoende hållbarhetsmärkningar i upphandlingar är blir enklare i hela EU.