Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att nå miljö- och klimatmålen i EU. Tyvärr går många möjligheter förlorade när det inte finns någon drivande miljö krav . Oberoende hållbarhetsmärkningar är en lösning på detta, men det behövs en tydligare styrning så att de kan användas vid offentlig upphandling i alla länder. EU kan göra bättre ifrån sig!