Som inköpare utsätts du för ett allt större tryck att uppmärksamma hållbar upphandling, vilket innebär att de produkter och tjänster du köper måste vara så hållbara som möjligt, med minsta möjliga miljöpåverkan och mest positiva sociala resultat.

Barton Finn