Vetlanda stad: Varför vi väljer TCO Certified

På Vetlanda stad är miljö, sociala och etiska frågor krav en viktig del av vårt inköpsprogram. Dessa prioriteringar återspeglas i våra nuvarande inköpspolicyer. I vår senaste upphandling av Chromebook beslutade vi att använda TCO Certified för att överbrygga klyftan mellan våra begränsade resurser som offentlig enhet och den expertis som krävs för att fastställa relevanta krav och verifiera IT-produkters överensstämmelse.

2022-01-12T14:04:50+00:00juni19, 2017|Kategorier: Bästa praxis, Nyheter|Taggar: