Nästa steg mot hållbara IT-produkter

Att komma till verkligt hållbara IT-produkter är en resa med ständiga förbättringar av miljö- och socialt ansvar. Med TCO Certified generation 9 vi tar kritiska nästa steg längs denna väg. Uppdateringar och ändringar görs i flera krav områden.

1
Socialt ansvarsfull tillverkning

Att föra transparensen längre in i leveranskedjan

Vi kräver transparens om underleverantörer, tar nästa steg i kampen mot korruption och inkluderar striktare krav på ansvarsfulla mineralkällor.