Nästa steg mot hållbara IT-produkter

Att få fram verkligt hållbara IT-produkter är en resa som innebär en kontinuerlig förbättring av det miljömässiga och sociala ansvaret. Med TCO Certified generation 9 tar vi nästa viktiga steg på denna väg. Uppdateringar och ändringar görs inom flera områden på krav .

1
Socialt ansvarsfull tillverkningen

Att föra in öppenheten ytterligare i leverantörskedjan