Detta är en gammal teknisk artikel och informationen kan vara föråldrad. Kontakta certification@tcodevelopment.com om du har frågor om informationen i den här artikeln.
Hitta våra senaste tekniska artiklar här

Eftersom TCO Certified omfattar ett brett område av krav vill vi göra certifieringsprocessen så effektiv som möjligt för dig.

När du ansöker om datorcertifiering finns här några tips för att effektivisera processen.

Måste vi göra ett fullständigt produkttest när vi redan har testrapporter?

I vissa fall krävs ingen fullständig produktprovning när vissa provningsrapporter från en ISO 17025-provningsanläggning visar att produkten uppfyller kraven på TCO Certified.

Om den sökande kan tillhandahålla testrapporter som visar att krav uppfylls när det gäller energiförbrukning och buller eller en identitetsförklaring med en redan testad modell för tangentbordet krav (notebooks), behöver denna testning inte upprepas. Observera att alla inlämnade testrapporter måste komma från en anläggning som är ackrediterad enligt ISO 17025.

Hur man visar att produkten uppfyller kraven när ytterligare produkttester inte krävs:

1. Använd förhandsgodkända paneler för bärbara datorer

Om du väljer paneler för bärbara datorer från vår godkända lista behöver du inte ens skicka ett produktprov för ytterligare visuell ergonomisk testning. Du behöver bara