krav för TCO Certified, generation 9 har publicerats och du kan nu ansöka om produktcertifiering. Certifikat för denna nya generation kommer att släppas på den officiella lanseringsdagen, den 1 december. Fram till dess gäller vissa särskilda regler.

Ansök till TCO Certified, generation 9 före den 1 december

Om du ansöker om TCO Certified, generation 9 före den 1 december får du en generation 8 certifikat som uppgraderas till generation 9 på lanseringsdagen. Den uppgraderade certifikat kommer då att vara giltig i ytterligare två år från den 1 december, vilket innebär att ju tidigare du ansöker desto längre giltighetstid. Den normala avgiften på 5 700 euro gäller.

Uppgradera till en befintlig certifikat före den 1 december

Om du ansöker om en uppgradering till en befintlig certifikat före den 1 december betalar du ingen startavgift, vilket innebär att avgiften är nedsatt till 2 850 euro. Efter lanseringen kommer avgiften att vara den vanliga 3 350 euro. (500 euro i startavgift + 2 850 euro i uppgraderingsavgift). För alla uppgraderade certifikat läggs ytterligare 12 månader till giltighetstiden för det ursprungliga certifikat.

Om du ansöker om TCO Certified, generation 9 i ett tidigt skede kan du också få andra fördelar. Om din produktmodell uppfyller kraven på krav kommer ditt varumärke att erkännas som det första med certifierade produkter