Detta är en gammal teknisk artikel och informationen kan vara föråldrad. Kontakta certification@tcodevelopment.com om du har frågor om informationen i den här artikeln.
Hitta våra senaste tekniska artiklar här

Vi har sett vissa inkonsekvenser i mätningarna av akustiskt buller för TCO Certified Notebooks 5.0, TCO Certified All-in-one PCs 4.0 och TCO Certified Desktops 5.0.

Därför kommer vi att införa följande förtydligande (i rött) i nästa generation av TCO Certified. Vi använder redan denna princip:

A.4.1 (För Notebooks) A.4.3( För AIO och stationära datorer) Akustiskt buller

Definitioner

För att kunna tillhandahålla information om akustiska ljudnivåer som gör det möjligt att jämföra olika bärbara datorer ska den deklarerade A-vägda ljudeffektnivån (LWAd) i drift och tomgångsläge mätas i enlighet med ISO 7779:2010 och rapporteras i enlighet med ISO 9296 p.4.4.1 i bels (B). Eftersom dessa standarder inte innehåller någon tydlig definition av drift- och tomgångstillstånd gäller följande definitioner för dessa tillstånd och för de deklarerade ljudvärdena:

Ljudeffektnivå (LW):

Total utsänd ljudeffekt från en ljudkälla, angiven i bels (B) och med referensen 1 pW.

A-viktning:

Den uppmätta linjära ljudnivån (ljudtryck eller ljudeffekt) viktad mot det mänskliga örats känslighet för olika frekvenser (A-kurva).

Deklarerad A-vägd ljudeffektnivå (LWAd): i bels (B). Definieras i enlighet med ISO 9296 3.2.5.

Driftsätt. Ett tillstånd i vilket systemet och hårddisken ska köras, vid en belastning som är lika med eller högre än "driftläge" för persondatorer och arbetsstationer, som definieras i ECMA-74.

Läge för tomgångskörning. Ett tillstånd i vilket systemet ska drivas, vid en belastning som är lika med eller högre än "tomgångsläge" för persondatorer och arbetsstationer.enligt definitionen i ECMA-74