Detta är en gammal teknisk artikel och informationen kan vara föråldrad. Kontakta certification@tcodevelopment.com om du har frågor om informationen i den här artikeln.
Hitta våra senaste tekniska artiklar här

Vi har sett vissa inkonsekvenser i mätningarna av det akustiska bullret för TCO Certified Notebooks 5.0, TCO Certified All-in-one PCs 4.0 och TCO Certified Desktops 5.0.