Detta är en gammal teknisk artikel och informationen kan vara föråldrad. Vänligen kontakta certification@tcodevelopment.com med eventuella frågor om informationen i den här artikeln.
Hitta våra senaste tekniska artiklar här

IT-marknaden är komplex och teknikutvecklingen är snabb. Vår ambition är alltid att upprätthålla krav nivåer till nästa generations TCO Certified lanseras. Ibland krävs dock förändringar för att ge nödvändiga förtydliganden.

Dessa ändringar har historiskt skickats ut i nyhetsbrevet för teknisk uppdatering. För att göra det enkelt att följa eventuella uppdaterade förtydliganden i krav har vi beslutat att släppa en uppdaterad krav dokument, som från och med nu kommer att kallas en ny utgåva. Den nya utgåvan kommer att innehålla alla förtydliganden som tillkännages genom det tekniska nyhetsbrevet. När en ny utgåva släpps krav aldrig höjs, för att säkerställa att alla för närvarande certifierade produkter fortsätter att uppfylla krav i TCO Certified .

Utgåvanumret skrivs ut i sidfoten på varje sida på krav dokument.
Framöver kommer vi att fortsätta att meddela alla ändringar genom det tekniska nyhetsbrevet, tillsammans med information om utgivningsdatum för nya utgåvor av krav dokument.

I december 2018 TCO Certified , generation 8 lanserades. Den första utgåvan var "edition 1". Nästa utgåva blir därför "edition 2".

Den senaste utgåvan finns alltid på tcocertified.com/certification-documents

Alla uppdateringar och ändringar

Nyheter, testmetoder och förtydli