Här är ett förtydligande av hur varumärkesägare kan visa att de uppfyller kraven i krav 1.1 när produkten levereras utan en fullständig handbok i pappersform.

Vi har sett att det finns en trend att sluta skicka med kompletta pappersmanualer tillsammans med produkten. Vi stöder helt och hållet denna förändring, men den påverkar hur varumärkesägarna kan visa att de uppfyller kraven i krav 1.1, information till slutanvändarna.

Avsnitt 1.1.1.1.a i denna krav har följande lydelse:

a. Informationsdokumentet för slutanvändare måste vara skrivet på engelska eller på det lokala språket.
språket i det land där produkten ska säljas. Det ska åtfölja
produkten på minst ett av följande sätt:

  1. Som ett separat tryckt eller digitalt dokument.
  2. Ingår i en tryckt eller digital användarhandbok.
  3. Som ett separat digitalt dokument som finns på varumärkesägarens webbplats. En direktlänk till dokumentet måste ingå i den tryckta eller digitala användarhandbok som nämns ovan.

Om endast en snabbguide levereras med produkten gäller följande:

  • Snabbguiden måste innehålla en länk till var användaren kan hitta den fullständiga handboken och en beskrivning av denna länk.
  • Den fullständiga handbok som tillhandahålls på varumärkesägarens webbplats måste uppfylla kraven i avsnitt 1.1.1.a.