Här är ett förtydligande av hur varumärkesägare kan visa att de uppfyller kraven i krav 1.1 när produkten levereras utan en fullständig handbok i pappersform.

Vi har sett att det finns en trend att sluta skicka med kompletta pappersmanualer tillsammans med produkten. Vi stöder helt och hållet denna förändring, men den påverkar hur varumärkesägarna kan visa att de uppfyller kraven i krav 1.1, information till slutanvändarna.