Vi har hittat en felaktig fras i indikatorn för hållbar prestanda (SPI) Product carbon footprint. En ändring kommer att ingå i nästa revidering av dokumentet krav för TCO Certified, generation 9, men rättelsen gäller redan.

I avsnittet om förtydligande av SPI Product Carbon Footprint anges fem klasser för datans ålder (A-E). Klass D lyder för närvarande:

"Klass D : De uppgifter som används för att beräkna PCF är äldre än 10 år."

Detta är fel. Texten ska vara:

"De uppgifter som används för att beräkna PCF är äldre än sju år."

Denna ändring gäller från och med idag. Uppdateringar av dokumenten på krav kommer att göras i samband med nästa revidering.