Detta är en gammal teknisk artikel och informationen kan vara föråldrad. Kontakta certification@tcodevelopment.com om du har frågor om informationen i den här artikeln.
Hitta våra senaste tekniska artiklar här

Vi har fått frågor om ETEC_MAX-värdet för displayer på TCO Certified, generation 8. Här är ett förtydligande av vilket värde vi vill att du ska rapportera.

I hållbarhetsindikatorerna krav kräver vi attETEC- ochETEC_MAX-värdet rapporteras. ENERGY STAR® för datorerETEC_MAX omfattar alla tillämpliga adderare, men för bildskärmar är detta inte fallet. För att klargöra vilket värde vi är intresserade av kommer vi från och med nu att hänvisa tillETEC_Limit för bildskärmar, som omfattar alla tillämpliga tilläggsvärden enligt följande beräkning:

ETEC_Limit=(ETEC_MAX+EEP+EABC+EN+EOS+ET) effAC_DC

Förklaringen till de tillämpliga adderarna finns i ekvation 2 i ENERGY STAR® Programkrav för bildskärmar version 7.1.

Formuläret för indikatorer för hållbarhetsresultat för visningar har uppdaterats med det nya namnet.

Ny version:

* Total energiförbrukning (TEC) enligt ENERGY STAR®. (Värsta värdet.)
ETEC (kWh)
ETEC_Limit (kWh)
 

Alla uppdateringar och ändringar

Nyheter, testmetoder och förtydliganden.