Mobilitet är en stark trend och bärbara monitorer blir alltmer populära. Här är ett förtydligande av hur TCO Development definierar dessa produkter och hur de kategoriseras och certifieras enligt TCO Certified.

Vi definierar bärbara monitorer på följande sätt:

Lättviktsskärmar med eller utan batterier som är avsedda för bärbar användning. Vanligtvis utrustade med en multifunktionell USB-C-kontakt för datakommunikation och strömförsörjning. Bärbara bildskärmar har ofta ett enkelt utfällbart stativ.

Produkter som uppfyller denna definition av bärbara monitorer kan certifieras enligt TCO Certified, generation 9, för bildskärmar.

Några ytterligare förtydliganden av hur krav i TCO Certified gäller för "bärbara monitorer":

Elektromagnetisk emission krav (4.2 och 4.3) är inte tillämplig om en eller flera av följande krav är uppfyllda:

  • Produkten har inget stativ (ett enkelt utfällbart stativ betraktas som ett stativ).
  • Produkten är avsedd att användas med batterier
  • Produkten drivs av en multifunktionell USB-C-kabel med

Batterier krav är inte tillämpliga eftersom produktkategorin i TCO Certified, generation 9 inte tar hänsyn till batterier.

Energieffektivitet (krav 5.1) gäller om produkten kan anslutas till ett vanligt eluttag.