För att ta itu med de växande hållbarhetsfrågorna i datacenter, TCO Certified utökas till att omfatta nätverksutrustning, datalagringsprodukter och servrar. Från och med den 12 december kan varumärkesägare ansöka om produktcertifiering.

Datacenterpaketet kommer att ingå i TCO Certified , generation 8 . Majoriteten av krav är samma som de aktuella produktkategorierna. TCO Certified driver ansvar och transparens i leveranskedjan och minskar eller eliminerar användningen av Skadliga ämnen i IT-produkter. Certifierade produkter måste vara energieffektiva och cirkulära lösningar möjliggörs genom krav med fokus på produktreparationsförmåga. TCO Certified hjälper också inköpsorganisationer att bidra till nationella och globala hållbarhetsmål.

Den kommande publikationen följer på en översynsperiod där intressenter har kunnat kommentera utkastet till krav . TCO Development vill tacka alla intressenter som gav sitt bidrag. Alla kommentarer har nu besvarats.

Mer information kommer att följa på utgivningsdatumet den 12 december.