På grund av COVID-19-pandemin har TCO Development beslutat att förlänga förfallodagarna för granskning med 12 månader.

COVID-19-pandemin fortsätter att ha stor inverkan på granskning tjänsteleverantörers möjligheter att genomföra inspektioner. TCO Development har övervakat situationen under de senaste 12 månaderna i dialog med lokala experter granskning leverantörer, varumärkesägare och tillverkare samtidigt som vi driver vårt krav på att oberoende granskningar ska lämnas in före fastställda tidsfrister under 2020.

Under 2020 har de nödvändiga rörelsebegränsningar som länderna har infört för att begränsa pandemin påverkat förmågan att effektivt övervaka fabrikerna och att hålla tidsfristerna för efterlevnad. Alla arbetstagare har rätt till säkra och anständiga arbetsförhållanden i enlighet med TCO Certified krav och detta sträcker sig till vårt ansvar för att minska risken för att revisorer och arbetstagare utsätts för att u