Vissa fabriker riskerar att strykas från TCO Certified Accepted Factory List och kommer inte längre att få tillverka certifierade produkter. För att förhindra detta måste du kontrollera granskning -statusen för de fabriker du använder.

Vissa slutmonteringsfabriker på TCO Certified Accepted Factory List har en för låg ranking, vilket innebär att de riskerar att tas bort från listan. Fabriker som tas bort från listan får inte längre tillverka certifierade produkter.

Detta gäller de slutmonteringsfabriker som är inne på sin andra granskning -cykel som en kategori 1-fabrik. Dessa fabriker måste uppnå en kategori 2- eller 3-klassificering innan det första/slutande granskning -datumet inträffar.