Som varumärkesägare är det nödvändigt att arbeta proaktivt med miljömässiga och sociala frågor, och TCO Certified hjälper dig att kommunicera dina framsteg på ett trovärdigt sätt.

Inköpsorganisationer använder TCO Certified för att göra ansvarsfull, mer hållbara val av IT-produkter. Certifieringen erbjuder också mång