För att uppfylla krav 3.2 i TCO Certified, generation 9 måste indikatorer för energieffektivitet rapporteras för alla slutmonteringsfabriker som tillverkar certifierade produkter senast den 31 augusti varje år.

Energieffektivitetsindikatorerna för slutmonteringsfabriker tillverkningen certifierade produkter måste uppdateras på TCO Certified Portal före den sista augusti. Denna information finns i 11.2 Fabriksformuläret och måste lämnas in till en godkänd verifierare. Du kan kontrollera vilka fabriker som ännu inte har rapporterat för 2021 på TCO Certified Portal, kolumnen "EEI status" under fliken "Accepted Factory List".

Om du vill ha hjälp med att rapportera energieffektivitetsindikatorerna kan du kontakta en godkänd verifierare.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på certification@tcodevelopment.com.

Alla uppdateringar och ändringar

Nyheter, testmetoder och förtydliganden.

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.