I vår videoserie får du en genomgång av vad som är nytt och uppdaterat i de färdiga krav -dokumenten TCO Certified, generation 9 och hur ansökningsperioden fungerar.

Med TCO Certified, generation 9 tar vi nästa steg i social och miljömässig hållbarhet. Uppdateringar och ändringar görs på flera av krav :s områden:

  • I det sociala ansvarsfull tillverkningen går vi längre upp i leverantörskedjan. krav för antikorruption och mineralförsörjning förbättras.
  • Vårt banbrytande system för säkrare alternativ till skadliga ämnen utvidgas till att omfatta processkemikalier som används vid tillverkning av IT-produkter.