Den första upplagan av TCO Certified, generation 9 publicerades den 1 juni. Ansökningstiden för produktcertifiering inleddes den 15 juni och samma dag släppte vi den andra upplagan av TCO Certified, generation 9.

Den andra upplagan innehåller förtydliganden av två krav, 5.1 för notebooks och tablets (energieffektivitet) och 7.3 (icke-halogenerade ämnen), samt mindre språkliga ändringar som inte påverkar metoderna krav eller verifiering .

På den särskilda webbplatsen för TCO Certified, generation 9, kan du hitta:

  • krav dokument för den nya generationen,
  • Jämförelse av dokument som visar på skillnaderna mellan utgåva 1 och utgåva 2 av TCO Certified, generation 9,
  • jämförelser av dokument som visar hur den nya generationen skiljer sig från generation 8,
  • Ett dokument som visar vilka inlämningar som krävs för att uppgradera från TCO Certified, generation 8 till TCO Certified, generation 9.
TCO Certified, generation 9

Om du har frågor kan du kontakta vårt certifieringsteam på certification@tcodevelopment.com.