I dag upphör den tidigare generationen av TCO Certified. Se till att kontrollera dina certifikat!

Från och med idag, den 4 december, ska alla certifikat som tillhör föregående generation av TCO Certified har blivit ogiltiga. Detta innebär att från och med nu, fram till lanseringen av TCO Certified generation 9 i december 2021 ska endast certifikat som tillhör TCO Certified generation 8 kommer att vara giltig.

De generationer av TCO Certified som inte längre används har olika namn beroende på produktkategori:

  • TCO Certified Displays 7
  • TCO Certified Notebooks 5
  • TCO Certified Tablets 3
  • TCO Certified Smartphones 2