• Produktionsvolymerna för 2020 måste rapporteras senast den 30 april.

Produktionsvolymerna för 2020 måste rapporteras senast den 30 april.