2022 är på väg in i sin andra halva och många varumärkesägare har ännu inte bokat och deltagit i intervjun för SAQ 2022.

Varumärkesägare som ännu inte har bokat ett datum för sina SAQ-intervjuer 2022 måste nu förbereda sig för intervjun med en godkänd verifierare. Vi rekommenderar också att varumärkesägare bekantar sig med det uppdaterade frågeformuläret för självbedömning som infördes i år som en del av TCO Certified, generation 9. Frågeformuläret för självbedömning finns här under rubriken "Mallar".

Om du har frågor kan du kontakta Stephen Fuller, Senior krav Manager på TCO Development.

Alla uppdateringar och ändringar

Nyheter, testmetoder och förtydliganden.

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.