Senast den 1 oktober 2023 krävs en kopia av ett kontrakt tillverkningen som bevis för alla fabriker på CB certifikat som inte finns med på TCO Certified Accepted Factory List.

I kriterium 2.1 (leverantörskedjan ansvar) anges att alla slutmonteringsfabriker tillverkningen certifierade produkter måste vara registrerade på TCO Certified Accepted Factory List. För att bevisa att de uppfyller detta krav måste varumärkesinnehavarna lämna in en kopia av CB certifikat fabrikslistan, med namn och adress för alla slutmonteringsfabriker tillverkningen den certifierade produktmodellen. Det kan finnas en giltig anledning att förteckna en fabrik som inte tillverkningen certifierade produkter på CB certifikat. Oavsett skälet måste detta styrkas med dokumentation.

Om någon av de fabriker som anges på CB certifikat inte är registrerade på TCO Certified Accepted Factory List måste varumärkesägaren antingen:

  • skicka in mallen för fabriksidentifiering till verifiering så att fabriken kan registreras på TCO Certified Accepted Factory List,

eller .

  • bevisa att fabriker som saknas på TCO Certified Accepted Factory List inte tillverkar produktmodeller som är certifierade enligt TCO Certified. Detta görs genom att skicka in en kopia av kontraktet/avtalet mellan varumärkesägaren och fabriken till verifiering -organisationen. Det inlämnade dokumentet måste bevisa att fabriken tillverkar icke-certifierade modeller som omfattas av CB certifikat. (Känslig information i avtalet kan censureras så länge som ovanstående kan bevisas).

Om du har frågor eller vill diskutera andra alternativ för att bevisa överensstämmelse kan du kontakta Stefan Carlberg, certifieringsansvarig, TCO Development.

Alla uppdateringar och ändringar

Nyheter, testmetoder och förtydliganden.

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.