Som en del av krav 8.2, elavfall förvaltning, måste mallen för elavfall förvaltning fyllas i och lämnas in senast i slutet av augusti varje år. elavfall förvaltningsmallen omfattar alla marknader där certifierade produkter säljs.

Observera också att i och med TCO Certified, generation 9, ingår nu rapportering av produktvolymer tillverkningen i förvaltningsmallen elavfall . (I TCO Certified, generation 8 ingick den i krav 1.3.) När det gäller rapportering av produktionsvolym kan varumärkesägaren antingen rapportera uppgifterna för varje produktmodell separat eller lämna in en sammanställd siffra för varje produktkategori.

elavfall förvaltningsmallen utvärderas och laddas upp på TCO Certified Portal av en godkänd verifierare. Du kan kontrollera statusen för förvaltningsmallen elavfall i avsnittet "SRM" på TCO Certified Portal.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på certification@tcodevelopment.com.

Alla uppdateringar och ändringar

Nyheter, testmetoder och förtydliganden.

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.