Vi har gjort ett förtydligande angående stationära datorer och allt-i-ett-datorer som använder SMT-processer (Surface Mount Technology) för sina CPU:er för mobila plattformar. Dessa delar är nu undantagna från listan över kritiska komponenter.

På grund av att mobila plattformar är mindre i storlek och att kretskortet är tätare, är användningen av SMT-processer allmänt accepterad inom branschen. Stationära datorer med mindre formfaktor och allt-i-ett-datorer kan använda samma plattform som sina mobila motsvarigheter. Därför behövs ett förtydligande av krav 6.2, utbytbara komponenter för dessa produktkategorier.

Förtydligandet av denna krav är följande:

  • CPU:er som marknadsförs och säljs som "mobila" CPU:er av komponenttillverkaren är uteslutna som en kritisk komponent för produkten.
    • Överensstämmelsen kontrolleras genom att tillhandahålla en specifikation från komponenttillverkaren som anger det vertikala segmentet och plattformstypen för CPU:n.

Om du har några frågor kan du kontakta vårt certifieringsteam via e-post: certification@tcodevelopment.com.