Med tillägg av bildbehandlingsutrustning täcker TCO Certified 12 produktkategorier - de flesta IT-produkter som finns på kontoret och de som lagrar dina data. krav och verifiering metoderna har publicerats och varumärkesägare är nu välkomna att ansöka om certifiering.

TCO Certified är den världsledande hållbarhetscertifieringen för IT-produkter och hjälper organisationer att ta ett holistiskt hållbarhetsperspektiv på de IT-produkter de köper och använder. Certifieringen omfattar ett omfattande -system med uppdaterade krav, oberoende verifiering av efterlevnad och ett strukturerat system för kontinuerlig förbättring för att driva verklig och varaktig förändring.

Produktkategorin bildbehandlingsutrustning ingår nu i TCO Certified, generation 9. De flesta krav är desamma som för andra produktkategorier, t.ex. socialt och miljömässigt ansvarsfull tillverkningen , användarnas hälsa och säkerhet, förlängning av produktens livslängd, minskning av skadliga ämnen och materialåtervinning. Dessutom ingår produktspecifika prestanda krav för bildåtergivningsutrustning.

Bildbehandlingsutrustning omfattar skrivare och kopieringsmaskiner - produkter som används för att framställa en tryckt bild genom en märkningsprocess eller funktioner för att framställa en digital bild från en papperskopia genom en skanning eller kopieringsprocess.