Den nya TCO Certified Edge krav elavfall Compensated lanserades den 31 mars. Med hjälp av krav kan ägare av varumärken för IT-produkter se till att för varje certifierad produkt som tillverkas samlas motsvarande mängd elavfall in i ett land som saknar säkra återvinningssystem.

TCO Certified Edge, elavfall Compensated finns för notebooks, smartphones och tablets. Ansökan är nu öppen och du kan Läs mer läsa mer om krav här.

Information om den nya krav publicerades i ett pressmeddelande. Du hittar den här.

Om TCO Certified Edge

TCO Certified Edge är en tilläggscertifiering till TCO Certified, avsedd för de bästa produkterna i klassen som uppfyller ledande hållbarhetskrav krav. Certifieringen erkänner de produkter som är ledande. Alla produkter som är certifierade enligt TCO Certified Edge är också oberoende verifierade för att uppfylla alla krav i TCO Certified, inklusive omfattande krav på miljömässigt och socialt ansvar.